Mutiara

Kumpulan Mutiara Kalam dari berbagai sumber.

QS: Ash-Sharh : 5&6
5. Maka Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan
6. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan

Semakin cinta Allah semakin dicintai Allah