Rasa Cinta

Perlunya kita koreksi diri apakah kita sudah betul-betul bisa mencintai dengan sepenuh hati, jika memang iya maka kita akan selalu melakukan sunah-sunahnya, ringan melaksanakan, senang melaksanakan.